Oppdrettsselskap frå Bømlo på eigarsida: Brønnbåtdåpar sette preg på Bergen

foto