Auklandshamn: Blir meld for forulemping av offentleg tenestemann

foto