Fleire fullvaksinerte eldre blir lagde inn på sjukehus

foto