Skulle be om betre brøyting - fekk ansvar for vegen