Det grøne skiftet i skipsfarten har nesten stoppa opp