– Straumstøtta til kyrkjene er ikkje nok til vanleg drift