– Me er faktisk litt usikker på kvifor etterspurnaden er så høg i forhold til innbyggartalet