Halvparten av bedriftene vil bli meir miljøvenlege