Omstendeleg prosess før kommunen kan overta gamle fv. 541 på Lykling

foto