Det er framleis mange som ikkje er merksame på Sunnhordland