Kommuneoverlegen: – Det er ei stor belastning å bli kalla «hamnesjef»