Må søkje om eksterne ekstramidlar til bubilparkeringa