Kort tid mellom vaksinedosar kan ha ført til at fleire eldre har vorte innlagde

foto