Regjeringa opnar for feriereiser i heile Norden – men berre til Gotland i Sverige