Tek initiativ for å få til møte om fiskerihamn

foto