«Spleis» er døypt og klar til aksjon for Bømlo Brann og redning

foto