Nofima: Oppdrettstorsken klar for kommersiell drift – men treng høge prisar for å vere lønsam