Rekordutbytte frå Statkraft til staten – over 10 milliardar