Konfirmantane førebur ein annleis fasteaksjon i år

foto