Vil ta med seg fellesskapskjensla og dugnadsånda frå jonsok inn i sentrumsutviklinga