Røyksundkanalen: Ukjende skjer set fullføring av mudringsarbeidet i fare