Kommunedirektøren føreslår vesentlege endringar i skulestrukturen

foto