Aksjonærar i tidlegare Havlandet: Samla krav til kommunen er på over 3 mill