Bømlo Teater fekk tilbake 589.000 kroner i meirverdiavgift

foto