190 utrykkingar for Bømlo brann og redning i 2022

foto