Nesten 31.000 flyktningar busette i norske kommunar: – Historisk