Hadde ein omsetnad på nærmare 2,5 milliarder kroner i 2023