Greinkutting langs vegen har skapt reaksjonar

foto