Politiet stadfestar oppsving i vinningskriminalitet