Med menneske og vitskap i sentrum

– Det er ikkje slik at me er i mot religion, som enkelte kanskje trur, men me er for at menneske skal få vere slik dei er og me tenkjer at menneska er ansvarlege for sine eigne liv og handlingar.