Tidlegare hotellselskap i Rubbestadneset er slege konkurs