Skal lempe på føringane i tilskotsordninga til private barnehagar

foto