– Me må gjere noko med det som ikkje fungerer i straumpolitikken

foto