Barnevernet i Bømlo mindre «mannsterkt» enn normalt