Folkehøgskulen flyttar Fredsfestivalen til kulturhuset