Folkehøgskulen flyttar Fredsfestivalen til kulturhuset

foto