Strålande opning av ny og viktig veg på Bømlo

foto