Bønder kan få 850.000 kroner i tilskot for å stoppe produksjonen av egg

foto