Utvidar, men ikkje i nytt foredlingsbygg i denne omgang