Får seks millionar kroner til forsking og utvikling

foto