Flinke elevar blir favoriserte i kroppsøvingsfaget

foto