Flinke elevar blir favoriserte i kroppsøvingsfaget