Stor suksess for den nyrestaurerte gjestehamna

foto