Bankane får ansvar for å fordele krisepengar

foto