Fekk 12 millionar kroner til forsking på pasienttryggleik

foto