Regjeringa innfører råd om to meters avstand og maks to gjester på besøk