Bømling er sentral i danninga av nytt politisk parti

foto