Frå søndag blir Skatte-Noreg samla på éin stad

foto