SSB: Kraftig auke i talet på barn som blir sikta for lovbrot

foto