Studentorganisasjonen kritisk til regjeringa sitt framlegg om studentbustader

foto