Meiner kutt i nettolønsordninga er seigpining av norsk maritim næring

foto