Brukar 1,2 millionar kroner på å fjerna sitkagran og norsk gran frå skogsreservat

foto